Boken har 28 kapitler, forord og tillegg, på tilsammen 362 sider. Den er rikt illustrert med tilsammen 215 figurer, kart og fotografier fra norskekysten og Svalbard.


Innhold

Takk
Forord
 1. Innledning
 2. Litt historie
 3. Målinger av vannstand og strøm
 4. Havmodeller
 5. Middelvann, landhevning og klimasvingninger
 6. Kraften fra måne og sol
 7. Tidevannsbølgen i Norskehavet
 8. Tidevannskomponentene
 9. Tidevannet langs norskekysten
 10. Hvordan flo og fjære kan forutsies
 11. Tidevannsstrømmen
 12. Malstrømmen utenfor Lofotodden
 13. Saltstraumen ved Bodø
 14. Andre sterke tidevannsstrømmer
 15. Tidevannet i elver, vann og poller
 16. Barentshavet og Svalbard
 17. Energi fra tidevannet
 18. Hvordan været påvirker havnivået
 19. Stormflohendelser
 20. Ekstrem høy og lav vannstand
 21. Bygg og anlegg i tidevannssonen
 22. Ulykker og forlis
 23. Flodbølger
 24. Tidejord
 25. Former i fjæra
 26. Livet i tidevannssonen
 27. Hvordan tidevannet virker på livet i havet
 28. Eiendomsgrenser og rettigheter i fjæra
Tillegg
Ordliste
Litteratur
Register


Tilbake til hovedsiden