%

Nettsider om tidevann, havnivå og relaterte emner

(referert i boken)


Beregninger av månebane og månefaser

Fourmilab, Sveits: Beregning av månefaser, perigeum og apogeum

Tidevannsprediksjoner, stormflo og vannstandmålinger

Sjøkartverket, Stavanger: Prediksjon og målinger av vannstand langs norskekysten.

Matematisk institutt, Universitetet i Oslo: Tidevannsprediksjoner for Norskehavet og Barentshavet.

Meteorologisk institutt, Blindern: Vannstandsvarsel, stormflo (Velg hav/kyst/vannstand).

Spesielle tidevannsfenomen

Matematisk institutt, Universitetet i Oslo: Malstrømmen utenfor Lofotodden.

Russell Higgins, UK: Tidevannsbåre i Severn River, England.

Måleinstrumenter og dataanalyse

Rick Pawlowicz, Uiversity of British Columbia: Harmonisk analyse av tidevannsdata (t_tide).

Nortek AS, Bærum: Strøm- og bølgemålere.

Miros, Asker: Vannstands- og bølgemålere.

Aanderaa Instruments, Bergen: Oseanografiske måleinstrumenter.

Oceanor-Fugro, Trondheim: Bølge- og strømmålinger i Barentshavet.

Paul Hughes, UK: Gamle mekaniske maskiner for tidevannsprediksjoner.

Havnivået globalt

Proudman Oceanographic Laboratory, England: Arkiv med vannstandsdata fra hele verden.

JCOMM/GLOSS: Globalt system for måling av havnivå.

Tidevannskraftverk

Statkraft, Oslo: Tidevannskraftverk.

Tidal Sails AS, Haugesund: Tidevannskraftverk.

Hammerfest Strøm AS: Tidevannskraftverk.

Overvåkning av kyst- og strandsonen

Kystverket, Haugesund: Navigasjon, sikkerhet i farleia.

Fiskeridepartementet: Fiskeri og naturforvaltning.

Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim: Kartlegging og oppsyn med kystsonen.

Flodbølger (tsunami) og ekstrembølger

Matematisk institutt, Universitetet i Oslo: Flodbølger, tsunami

Matematisk institutt, Universitetet i Oslo: Ekstrembølger

Bosetning ved tidevannsstrømmene i eldre tider

Universitetet i Bergen: Steinalderboplasser ved Skatestraumen.

Klimaforskning

Norges forskningsråd, Oslo: Klimaprosjektet NORKLIMA (bl.a. stormflo, havnivå)

Meteorologisk institutt, Blindern: Klimaprosjektet RegClim


Tilbake til hovedsiden