Nettsider om kontinuumsmekanikk og relaterte emner:


What's a tensor ? by Dan Fleisch (on youtube) video

Rheological Behavior of Fluids (on youtube) video

What is a field ? video (from Scientific American)

Vindfelt for hele jorden: global windfield
Tilbake til hovedsiden