Nettsider om kontinuumsmekanikk og relaterte emner:


What's a tensor ? video

Rheological Behavior of Fluids video

What is a field ? video (from Scientific American)

Vindfelt for hele jorden: global windfield
Tilbake til hovedsiden