Boken har 17 kapitler og er på tilsammen 281 sider. Den er illustrert med mange figurer og bilder.


Innhold

Forord

 1. Felt i naturen. Skalar- og vektorfelt. Skalering og dimensjonsløse størrelser
 2. Gradientvektoren, vektorfelt, strømlinjer og feltlinjer
 3. Bruk av Matlab. Beregninger, plotting og visualisering av felt.
 4. Vektorfluks og sirkulasjon, divergens (div), virvling (curl). Stømfunksjonen
 5. En praktisk anvendelse av Del-operatorene div og curl i meteorologi
 6. Kurve-, flate- og volumintegraler. Beregning av arbeid og trykkraft
 7. Integralsatser: Green, Stokes og Gauss
 8. Polarkoordinater
 9. Divergens og virvelfrie felt. Potensialfelt: kilde/sluk, punktvirvel, dipol
 10. Feltlikninger for fluider
 11. Varmetransport
 12. Navier Stokes og Maxwells likninger
 13. Ekstraoppgaver
 14. Noen viktige formler
 15. Matlab-kode
 16. Fasit og hint til øvings- og ekstraoppgaver
 17. Appendiks: Gradienter i hastighets- og forskyvningsfelt
Litteratur
Register/stikkordsliste

Tilbake til hovedsiden