INNEHAVER AV FARLEIA FORLAG

Bjørn Gjevik er dr.philos og professor emeritus ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra mange forskningsprosjekter om tidevann, stormflo, flodbølger og strømforholdene i havet. Han har hatt flere forskningsopphold ved Scripps Institution of Oceanography i California, er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, æresmedlem av Norske Havforskeres Forening og har publisert over hundre vitenskapelige artikler og rapporter innenfor hydrodynamikk, oseanografi, meteorologi og seismologi. Les også artikkelen i Ocean Dynamics, Special Issue, in honor of Professor Bjørn Gjevik av prof. John Grue .


Tilbake til hovedsiden