Boken har 10 kapitler på tilsammen 227 sider. Den er illustrert med figurer og bilder.


Innhold

Forord

  1. Fysiske egenskaper med fluider.
  2. Trykket i fluider ved likevekt: Trykket i hydrauliske sylindre, trykk-kraft på demninger, trykket i atmosfæren og oppdriftskraft (Arkimedes' lov).
  3. Momentum, energi og massebevarelse. Bernoullis likning med anvendelser: Utstrømning fra tank, strøm i rør med innsnevring og utvidelse, utstrømning fra gassflaske. Venturiemeter og Pitot-rør for måling av strømhastighet.
  4. Anvendelser av momementum/impuls-likningen: Stasjonær strøm gjennom rørbend, kraft fra stråle mot faste og bevegelige plater og skovler, effektoverføring.
  5. Laminær og turbulent strøm i rør. Definisjon av Reynolds-tall. Bernoullis likning med trykktap. Grensesjikt ved vegger.
  6. Kjølvannstrøm og motstand på kropper i væsker og gasser. Modell-lover med geometrisk og dynamisk similaritet.
  7. Litt om turbomaskineri: Pumper og turbiner. Trekk-kraft for propeller, virkningsgraden for vindturbiner, beregninger av pumpesystemer.
  8. Fasit til øvingsoppgaver.
  9. Oppgavesett med løsningsforslag.
  10. Appendiks med tabeller for måleenheter og fysiske parametre for luft og vann.
Referanser
Register/stikkordsliste

Tilbake til hovedsiden